Over

TIC-Collaborative

Deze expositie werd in het kader van het TIC-Collaborative gemaakt in samenwerking met Liberas, Amsab-ISG en de Universiteitsbibliotheek Gent. TIC-Collaborative was een collaboratief digitaal project dat transnationale intellectuele samenwerking in de lange negentiende eeuw bestudeerde, in het bijzonder in het veld van sociale hervorming. Het project focuste op een selectie van hervormingsthema's zoals onderwijs, gevangenishervorming en feminisme. Aan de kern van het project lag een databank met informatie over meer dan 1650 internationale congressen en 450 organisaties en congresseries die zich bekommerden om de sociale kwestie. Meer informatie over deze data en verwijzingen naar de belangrijkste onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in deze data paper. De archiefstukken, visualisaties, personen, organisaties en congresverslagen aan de basis van de tentoonstelling kan je verder verkennen in deze digitale collecties.

Colofon

Teksten

Congressen en coöperatie. Sociale hervorming in een periode van mobiliteit, wetenschap en vooruitgang – Florian Deroo
Bewogen burgers. Jessie en Auguste Couvreur – Ruben Mantels
Samen op de barricades? Emile en Lalla Vandervelde – Piet Creve

Collectiemateriaal

Amsab-ISG
Liberas
Universiteitsbibliotheek

Redactie

Florian Deroo

TIC-Collaborative

Christophe Verbruggen, Universiteit Gent
Nico Randeraad, Universiteit Maastricht

Financiering 

TIC Collaborative werd gefinancierd door Belspo (Research project BR/121/A3/TIC-BELGIUM ) en ondersteund door DARIAH-VL: Virtual Research Environment Service Infrastructure (Hercules Foundation/Research Foundation Flanders (FWO): G0H3717N) / CLARIAH-VL: Open Humanities Service Infrastructure (FWO: International Research Infrastructures (IRI) Programme: I001419N & I000921N).